ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa
Poniedziałek-Piątek
08:00 - 16:00
668 413 621

Budynki Mieszkalne Wielolokatorowe

O realizacji

Budowa trzech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przedmiotem zamówienia było wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w zakresie Generalnego Wykonawstwa.
Zakres wykonanych prac:
– lokale mieszkalne,
– korytarze, klatki schodowe,
– wykonanie instalacji:
/wodociągowej,
/kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
/energetycznej,
/telekomunikacyjnej,
– wykonanie zagospodarowania terenu,
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Budynki o powierzchni użytkowej 3 649,51 m2 oraz kubaturze brutto 11 887 m3.
Wartość wykonanych robót to ponad 7 mln PLN netto.